יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
רשימת ספרי לימוד בית ספר נעמי שמר , לשנה"ל תשע"ט

ספרי לימוד – תשע"ט כיתות א' מתמטיקה : השבחה א' חשבון השבחה א' גיאומטריה רק לכיתה א4 : שבילים + : חשבון 1,2,3 שבילים גיאומטריה פשוט חשבון – פשוט תרגול ואתגר עברית : צלילים מספרים קסם וחברים – אותיות הכתב מילוי הוראות למרחקים מדעים: במבט חדש כיתות ב' מתמטיקה: השבחה ב' – חשבון השבחה ב' – גיאומטריה פשוט חשבון – פשוט תרגול תורה: חומש קורן אריאל - בראשית עברית: מה מסתתר בסיפור ועוד מולדת: לחיות יחד בישראל מדעים: במבט חדש כיתות ג' מתמטיקה: השבחה ג' - חשבון השבחה ג' - גיאומטריה עברית: מילה טובה 1, 2, הבנתי את הקטע על קצה הלשון ומעולמה של ספרות דרך המילים מולדת: לחיות יחד בישראל – ספר וחוברת מדעים: במבט חדש – מהדורה חדשה תורה: שמות ויקרא עם חברים – מקראה וחוברת עבודה אנגלית: My First English Adventure מורשת: מפתחות שבין אדם לחברו כיתות ד' מתמטיקה: השבחה –שברים פשוטים, כפל וחילוק, מספרים בתחום המיליון השבחה ד' - גיאומטריה עברית: מילה טובה מאד 1, 2, דרך המילים על קצה הלשון ומעולמה של ספרות מולדת: לחיות יחד בישראל מדעים: במבט חדש מהדורה חדש מורשת: מפתחות לערבות הדדית אנגלית: Freddy's World Plus כיתות ה' מתמטיקה: השבחה – שברים פשוטים, שברים עשרוניים, פעולות במספרים טבעיים השבחה ה' - גיאומטריה עברית: מילה טובה מאד 1, 2, על קצה הלשון ומעולמה של ספרות דרך המילים גיאוגרפיה: מפות מגלות עולם מסביב לים התיכון מדעים: במבט חדש מהדורה חדשה מורשת: מפתחות לאדם, עם ומקום אנגלית: Entry Point, Our World כיתות ו' מתמטיקה: השבחה – מספרים עשרוניים אחוזים וחקר נתונים, שברים פ-שוטים, מידות עשרוניות, ק"מ ופעולות חשבון השבחה ו' - גיאומטריה עברית: דרך המילים על קצה הלשון ומעולמה של ספרות, מילה טובה מאד היסטוריה: מסע אל העבר מדעים: במבט חדש מורשת: מפתחות לעצמאות ואחריות גיאוגרפיה: חוקרים ארץ אנגלית: Cool! Entry Point