יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
לוח צלצלולים בית ספר נעמי שמר

לוח צלצולים 07:55 – צלצול ראשון 08:00 – צלצול שני 08:00 – 08:50 – שיעור ראשון 08:50 – 09:40 – שיעור שני 09:40 – 09:50 – הפסקת אוכל 09:50 – 10:15 – הפסקה 10:15 – 11:00 – שיעור שלישי 11:00 – 11:50 – שיעור רביעי 11:50 – 12:05 – הפסקה 12:05 – 12:50 – שיעור חמישי 12:50 – 13:35 – שיעור שישי 13:35 – 13:40 – הפסקה 13:40 – 14:25 – שיעור שביעי 14:25 – 15:10 – שיעור שמיני 15:10 – 15:15 – הפסקה 15:15 – 16:00 – שיעור תשיעי