יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר

ספטמבר: http://www.calameo.com/read/00547582911d01906caf8 אוקטובר: http://www.calameo.com/read/005475829313e5a97c0c0 נובמבר: http://www.calameo.com/read/005475829e431e8b49dc0 דצמבר: http://www.calameo.com/read/005475829bd1b4da7a7b4