יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
להורים שלום רב! במסגרת חוק חינוך חובה מופעלים בתי הספר במימון המדינה. בנוסף לפעילויות שהמשרד יוזם וממן, ביה"ס מפעיל תוכניות בנושאים ערכיים ותוכניות העשרה, כגון סל תרבות, טיולים ועוד. פעילויות העשרה אלו כרוכות בתשלומים הממומנים ע"י ההורים, ומפורטים בחוזר זה. הגביה אושרה ע"י משרד החינוך, מחלקת הביקורת בעירייה וועד ההורים. משפחות המתקשות לעמוד בתשלומים אלה תוכלנה להגיש בקשה אישית למלגה ע"ג טופס המיועד לכך (הנמצא במזכירות ביה"ס) ולצרף אישורים המעידים על המצב הכלכלי (כמפורט בטופס ההנחה: 3 תלושי שכר של שני ההורים, טופס שומה לעצמאים, אישור מביטוח לאומי למקבלי קצבאות, המלצה מלשכת הרווחה, הנחה על תשלומי ארנונה או אחר). תלמיד שהוריו אינם מעוניינים לשלם עבור תשלומי הרשות והשירותים מרצון, לא ישתתף בפעילויות אלו וצוות ביה"ס ידאג לפעילויות חלופיות בביה"ס, כאמור השירותים הם רשות ולא חובה.

פירוט התשלומים: תשלומי החובה והרשות (בש"ח): סעיף א ב ג ד ה ו ביטוח תאונות אישיות 49 49 49 49 49 49 סל תרבות 99 99 99 99 99 99 מסיבות סיום (כיתה ו) 75 מסיבות כיתתיות 24 24 24 24 24 24 טיולים עפ"י תוכנית 101 101 126 126 252 252 סה"כ תשלומי חובה ורשות 273 273 298 298 424 499 השאלת ספרים 280 280 280 280 280 280 תל"ן /קרן קרב 345 345 345 345 345 345 חלילית 50 שחייה 185 סה"כ תשלומי רשות וחובה השאלת ספרים קרן קרב תלן 898 898 973 1108 1049 1124 הסברים לסעיפי הגביה: סל תרבות- הצגות ומופעים בהיכל התרבות , וכן מפגש עם סופר/ משורר בכל השכבות. מסיבות כיתתיות- אירועים כיתתיים בית ספריים המתקיימים בחגי ישראל(סדרי טו בשבט, פסח, סופגניות בחנוכה, ערבי הורים ותלמידים בכל השכבות ועוד). טיולים- טיול שכבתי על פי תוכנית הטיולים. התשלום כולל: אוטובוסים, הדרכה, כניסה לאתרים, מגישי עזרה ראשונה ומאבטחים. רכישה מרוכזת של שירותים הכוונה היא לשירותים שבית-הספר רוכש ברכישה מרוכזת כדי לחסוך בהוצאות, בשום מקרה לא נחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ונחייב את ההורים ברכישתם. סעיף א ב ג ד ה ו עיתון ותמונה כיתתית 25 25 25 25 25 25 העשרה לימודית- מוזיאונים וסיורים 100 100 100 100 100 100 העשרה חברתית- ימי שיא בית ספריים 60 60 60 60 60 60 מידענות מתוקשבת 5 5 5 5 5 5 חומרי למידה 24 24 24 24 24 24 סה"כ: 214 214 214 214 214 214 סה"כ לתשלום: פירוט תשלומים: א ב ג ד ה ו תשלומי חובה ורשות 273 273 298 298 424 499 השאלת ספרים וקרן קרב 625 625 675 810 625 625 רכישה מרוכזת של שירותים 214 214 214 214 214 214 סה"כ לתשלום: 1112 1112 1187 1322 1263 1338 מי ששילם בהוראת קבע עד היום ( שלושה תשלומים ) סה"כ: 674 ₪ 674- 674- 724- 674- 674- 674- יתרה לתשלום רק למי שיורד בהוראת קבע 438 438 463 648 589 664 הסבר לסעיפים: העשרה לימודית-כל כיתה יוצאת לשני סיורים בנוסף לטיול הנ"ל. העשרה חברתית- ימי שיא המתקיימים בבית הספר ומופעלים ע"י מפעילים חיצוניים, בהלימה לחזון החינוכי של בית הספר. מידענות מתוקשבת- מנוי לאתרים הניתן לכל תלמיד עם שם משתמש וסיסמא. חומרי למידה- חומרים המופקים בבית הספר וכן חומרים לשיעורי אומנות. שחיה לשכבה ד'- קורס של 10 שיעורי שחיה בבריכה עירונית, המחיר כולל גם את ההסעה לבריכה. מועדי תשלום למי שמשלם באמצעות הוראת קבע: תאריך א ב ג ד ה ו תשלום 3 20.11.17 219 219 232 162 148 166 תשלום 4 20.12.17 219 219 231 162 147 166 תשלום 5 20.01.18 162 147 166 תשלום 6 20.02.18 162 147 166 את התשלומים , בצירוף האישור הר"מ, יש להעביר למזכירות ביה"ס. נא לא לשלוח כסף מזומן בידי תלמידים. הורים המעוניינים לשלם במזומן, מוזמנים להגיע למזכירות ביה"ס. נא להסדיר את התשלומים עד ל – 1.11.2017 תודה על שיתוף הפעולה רותי פרוזן – יו"ר וועד ההורים מזל דיין – מנהלת בית הספר