יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
בית הספר מקדם באופן שוטף ויומיומי את מיומנויות השיח הן ככלי מקדם למידה והן ככלי המקדם תקשורת בינאישית מקרבת. שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים ושיח הוא מיומנות חברתית אנושית מהמעלה הראשונה. השיח מקודם בין כל באי בית הספר ובא לידי ביטוי באופן מילולי, טקסטואלי, אומנותי, תיאטרלי או מוסיקלי. בוגר ראוי של בית ספר משוחח מיומן בהקשבה ופתוח לייחודו של האחר, בוגר המחובר יותר להבנת סיטואציות מורכבות ויודע למנוע עימותים או לפתוח אותם באופן יעיל.

שנת הקמה של בית ספר: 2007 תשס"ז - תשס"ח מספר תלמידים שנה"ל תשע"ח: 483 "בית ספר משוחח"- שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים ושיח הוא מיומנות חברתית אנושית מהמעלה הראשונה. בבית הספר אנחנו שמים דגש על שיח בין כל מעגלי באי בית הספר: תלמידים-תלמידים, תלמידים-מורים, מורים-מורים, תלמידים-מורים-הורים. מושג השיח יכול לבוא לידי ביטוי בין אדם לאדם, בין אדם לעצמו, בין אדם לרעיון/ לטקסט וכו'. הביטוי של שיח יכול להיות מילולי, טקסטואלי, אומנותי, תיאטרלי או מוסיקלי. בבית הספר מתקיימות בשנים האחרונות פלטפורמות לשיח הן של תלמידים בוגרים המנחים שיח בכיתות צעירים הן של הורים והן של תלמידים מול הצוות בקבוצות קטנות. מימד חינוכי: בית הספר מקדם באופן שוטף ויומיומי את מיומנויות השיח הן ככלי מקדם למידה והן ככלי המקדם תקשורת בינאישית מקרבת. שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים ושיח הוא מיומנות חברתית אנושית. השיח מקודם בין כל באי בית הספר בוגר ראוי של בית ספר משוחח מיומן בהקשבה ופתוח לייחודו של האחר, בוגר המחובר יותר להבנת סיטואציות מורכבות ויודע למנוע עימותים או לפתוח אותם באופן יעיל. מימד פדגוגי: בית הספר פועל במודל של שיח פדגוגי מיטבי בכיתות: בין התלמידים לבין עצמם, בין המורה לכל אחד מהתלמידים ולכיתה כלל. במסגרת זו נפרץ המודל המסורתי של המורה המרצה בפני מליאה והלמידה מתבצעת באופנים שונים המאפשרים לתלמידים שיח, הבעה עצמית בדרכים שונות, עידוד החשיבה בעזרת סיעור מוחות ולבסוף גם תוצרים שמביאים את עצמיותם במיטבה ועל כך הם מוערכים במקום באופן ההערכה המסורתיים. בנוסף מאפשר השיח למידה משמעותית: על עצמי ועל הדרך לנהל תקשורת מיטבית עם הסביבה תוך שימור הזהות האישית וכן, למידה של השפה ככלי רב עוצמה לקידום מטרותיו ועמדותיו של הפרט בתוך הקבוצה ושל הקבוצה בתוך הכלל. ולבסוף, הלמידה המשמעותית מתבצעת מתוך ההקשבה לזולת והלמידה בצוותא. זו הפנמת העובדה שהלמידה המשמעותית ביותר שלנו מתבצעת עם עמיתנו, כשאנו לומדים ומלמדים בעת ובעונה אחת, תורמים ונתרמים במקביל. מימד הון אנושי: הייחודיות מובילה שיח בכל מעגלי הבאים בשערי בית הספר. בין השאר מתבצע שיח שוטף גם של מורים עם מורים וגם של מורים עם הנהלת בית הספר. השיח הפתוח מאפשר העצמה מקצועית דרך למידת עמיתים לצד הכלה רגשית ותמיכה ושייכות של המורים למקום העבודה שלהם. מימד ארגוני הייחודיות מצריכה הפנייה של מרחבי זמן, מקום ותמיכה וליווי מקצועיים. המערכת הבית ספרית מאפשרת קבועי זמן בתוכה לקיום של שיח חברתי רגשי במליאה, בקבוצות קטנות ובאופן פרטני. בנוסף, שעות תגבור רבות שמוענקות לכיתות המאפשרות פיצולים לקבוצות לימוד קטנות יותר, מאפשרות שיח פדגוגי מיטבי ועבודות עומק המניבות תוצרים משמעותיים. גם המבנה הארגוני של בית הספר: רכזות בתים – שכבת א-ב, ג-ד, ה-ו. וניהול קרוב של הפעילות הפדגוגית והחברתית במסגרת הבית - תומך בקידום הייחודיות כפי שהוצגה. מימד קהילתי שיח הוא כלי רב עוצמה לתקשורת בין אנשים בכל מעגלי העשייה הבית ספרית. קהילת בית הספר היא שותפה פעילה לשפת השיח המתפתחת וההורים הם חלק מהמעגלים היוצרים שיח. פלטפורמה מרכזית לכך הם ימי ההורים שהפכו לימי שיח והימים הקהילתיים השונים.