יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
חזון בית הספר "נעמי שמר" בית ספר משוחח

בית הספר ע"ש נעמי שמר הוא בית ספר משוחח המעמיד במרכז העשיה את השיח ככלי ליצירת קרבה, לקידום הקשבה וביטוי עצמי חופשי ולקידום של למידה עצמאית משמעותית ושל אוריינות שפתית. מתוך הכרה במגוון התרבותי והאנושי בו, מקדם בית הספר ביטוי לייחודיות האישית ומקדיש תשומת לב ללמידה הדדית על השונויות שבתוכנו. בית הספר שואף לחנך לערכים הבאים לידי ביטוי ביצירתה של נעמי שמר ובהם אהבת הארץ, אהבת האדם ומזיגה בין המקורות היהודיים העתיקים להוויה הישראלית העכשווית. בית הספר שואף להנחיל לתלמידיו סקרנות ללמידה בתחומים מגוונים ורצון לרכוש ידע נוסף תוך ציודם בכלי חשיבה לעיבוד והפקת משמעות מידע זה. בית הספר שואף שכל תלמידיו יממשו את הפוטנציאל האישי הגלום בהם וישיגו את המירב האפשרי בתחומי החוזק שלהם. בית הספר שואף לכך שבוגריו יבינו ויתרגלו את הקודים החברתיים, הגבולות החברתיים והמשמעויות שלהם על הפרט, כך שבית הספר יהווה דגם מוקטן של החברה הכללית. בית הספר מטפח ומקדם מעורבות חברתית על ידי קידום ההתנדבות ומיצוי יכולות וכישורי כלל חברי הקהילה – תלמידים, מורים והורים.