יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
ועדה זו אחראית על עדכון שוטף של מסך כניסה לבית הספר,אנו מעדכנים חדשות, אירועים שהתרחשו, תמונות מחיי ביצת הספר.

ניציגי הועדה:שחר קובין (ה1)נועם פרידמן (ה1)