יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר

נוכחות מאבטח בית הספר החל משעה 07:00 ועד סוף יום הלימודים. סריקה בחצר בית הספר תתבצע לפני תחילת יום הלימודים ובמהלך היום בזמן שהמאבטח בסריקה על המבקרים להמתין בסבלנות לבואו של המאבטח – שילוט בהתאם יוצב בכניסה. בשעה 07:20 תתאפשר כניסה רק לתלמידי משמרות הזה"ב. תורנות מורים החל משעה 07:45. מאבטח בית הספר לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד ו/או בתיאום וזימון מראש. חל איסור של כניסת מבקרים לשטחי בית הספר גם בסיום יום הלימודים -בשעות 13:35 ,12:50 , ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד. חובה על המבקר להציג תעודת זהות בפני המאבטח ובאחריות המאבטח לעשות רישום כניסה. המאבטח ילווה מבקרים אשר מגיעים ישירות למזכירות ביה"ס. מבקר שנושא עליו נשק חייב להציג בפני המאבטח תעודה אישית מזהה ורישיון נשק כחוק אישור סופי מהנהלת בית הספר. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס. מבקר אינו יכול להיכנס עם בעל חיים למוסד חינוכי. במהלך יום הלימודים לא תתאפשר כניסת רכב לשטח בית הספר רק במקרה חריג. בשעה 07:30 שער בית הספר נפתח לכלל התלמידים. בתום יום הלימודים על התלמידים לעזוב את שטח בית הספר. בדיקת תיק תלמיד שנראה כחשוד בעיניי המאבטח תבוצע בנוכחות איש הוראה מתוך סגל בית הספר בלבד. חל איסור על מאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי – ציוד לימודי ימסר - מדבקה ושם התלמיד, אין להעלות ולהביא ציוד לכיתת הלימוד. חל איסור על הגעה וכניסה לבית הספר עם אופניים חשמליים, קורקינטים והובר בורד. בברכת שנה טובה ובטוחה, אושרית יעקב , מזל דיין מנהלת בית הספר רכזת ביטחון ובטיחות והצוות החינוכי