יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
צוות החינוכי בבית ספר נעמי שמר מאמין בקידום וקיום אקלים חינוכי מיטבי המושתת על סבלנות וסובלנות תוך קיום דיאלוג שיח וכבוד הדדי בין כל באי בית הספר- תלמידים- מורים והורים.אנו מאמינים בפיתוח לומד עצמאי, סקרן וצמא דעת, היודע לספק סקרנותו ומגיע ליעד שהציב לעצמו ושואף להגיע לפסגות נוספות. אדם שיקבל עצמו יבין חולשותיו וידע להציג דרישותיו, אדם יוזם, מעורב ואכפתי כלפי עצמו וכלפי סביבתו. לפיכך הקמנו את "סיירת נעמי שמר" - פרוייקט משותף של תלמידי שכבת ה בשיתוף אילנה כתר -רכזת מוגנות מטעם תוכנית עיר ללא אלימות, מחנכות השכבה – דנית, עופרה ואושרית יעקב ורכזת הבית – עליזה ג'רבי.

מטרת סיירת נעמי שמר להשרות ולדאוג לביטחונם של התלמידים הנמצאים בהפסקה, להפוך את ההפסקה להפסקה נעימה יותר, לתת לכל תלמיד הרגשה שהוא בטוח מבלי לחשוש שמה חלילה יקרה משהו. סיירת נעמי שמר תפעל לרב במהלך ההפסקות ולעיתים תעזור בפעילויות השונות המתרחשות בבית הספר.מטרת הסיירת נעמי שמר- עבור תלמידי שכבת ה, היא להעלות את תחושת השייכות בבית הספר, לעודד לקיחת אחריות תוך העצמה אישית לפתח אדם מעורב אכפתי כלפי עצמו וכלפי סביבתו. התפקיד מחייב את התלמידים המשתתפים כחברים בסיירת נעמי שמר: * להוות דוגמא אישית ליתר התלמידים. * לגלות אחריות כלפי המתרחש בחברת הילדים מתוך מקום של דאגה ואכפתיות. * לדאוג לביטחונם של שכבת הילדים הצעירים. * לסייע לתלמידם להתמודד עם תלמידים בוגרים מהם או בקבוצת השווים שלהם. * לגשר בין תלמידים בצורה טובה והנוחה ביותר, לשביעות רצון כל הצדדים. * לעודד מעשים טובים שמתרחשים כלפי חברים בחצר בית הספר. * לעורר מודעות ולדאוג לניקיון החצר והפרוזדורים בתחום בית הספר. תודה על שיתוף הפעולה, כי לנו זה אכפת.... בהצלחה לכולנו, אילנה כתר דנית, עופרה ואושרית עליזה ג'רבי רכזת מוגנות- עיר ללא אלימות צוות מחנכות ה רכזת בית פדגוגית