יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
לקראת חג החנוכה ינקטו מנהלי בתי הספר אמצעי זהירות מיוחדים כדי למנוע סיכוני אש ושריפה בפעולות הכנה לחג, בעת המסיבות ובחג עצמו, נוסף לכללים המפורטים לעיל יבדוק האחראי על הבטיחות בבית הספר את יישומם של הכללים האלה:

● יש להקפיד שהחנוכיות שהילדים מכינים לא תהיינה מחומרים דליקים, כגון עץ , מוצרי פלסטיק וכד'.● בעת הכנת סופגניות יש להקפיד על כללי הבטיחות באש, להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסירים/המחבתות, כל הפעולות של הכנת סופגניות תהיינה בהשגחה צמודה של המורה , רצוי להכין במקום מטפה כיבוי אש.● בהכנת נרות משעווה יש להקפיד על הרחקת קערת השעווה הרותחת מהישג ידם של הילדים , חובה שמבוגר יכין את השעווה הרותחת.● תלמידים ידליקו נרות אך ורק בנר דולק ולא בגפרורים.● אם מניחים חנוכייה ליד החלון , יש להקפיד להניחה על משטח יציב והרחק מחומרים העלולים להידלק.● אין לרקוד עם נרות דולקים בידיים. ● אם מתקיימת תהלוכת לפידים או נעשה שימוש כלשהוא בלפידים , יש להקפיד שיהיו מאובטחים ושהשימוש בהם יהיה בהתאם לכללי הבטיחות הקיימים בחוזר מנכל לנושא בטיחות בל"ג בעומר.