יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
ועדה זו אחראית על עדכון שוטף של מסך כניסה לבית הספר,אנו מעדכנים חדשות, אירועים שהתרחשו, תמונות מחיי ביצת הספר.
קרא עוד...
ב"נעמי שמר" בקבוקים ופחיות אוספים, על הסביבה שומרים,לביה"ס את סכום הפיקדון תורמים וזוכים בפרסים מעניינים!!
קרא עוד...
גלישה בטוחה
תחומי דעת
מאגר קישורים
חוזרים
בטחון ובטיחות
ארכיון – אימוץ אתר "מצפה ‏ים"‏
למידה בשעת חירום
ועדות ‏בית ‏ספריות
ייחודיות ‏בית ‏ספרית