יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית ייחודיות ‏בית ‏ספרית משולחנה של המנהלת ועדות ‏בית ‏ספריות מרחבים ‏כיתתיים יצירת קשר
מצורף קישור לעיתון
פורסם: 11:42 (15/04/19) פולינה אוצ'יטל ריבקוב
http://shemermag.schooly.co.il/2018/?cat=4